دسته بندي ها

جستجو

لينک هاي روزانه

جعبه پیام
امکانات


خبرنامه

آمار

آنلاین : 1
بازدید امروز : 5
بازدید دیروز : 9
بازدید هفته گذشته : 21
بازدید ماه گذشته : 55
بازدید سال گذشته : 438
کل بازدید : 2186

لينک دوستان

نماینده انحصاری هولدپیک در ایران

نماینده رسمی فروش محصولات اندازه گیری و ابزار دقیق Holdpeak در ایران

 

این ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮕﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ 17 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ در ﻫﺸﺘﺎد ﮐﺸﻮر دﻧﯿـﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ آﻟﻤﺎن، آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺘﺮاﻟﯿـﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮔﺮوه ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ  اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺑﺘﮑﺎری ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻠﻤﭗ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻒ و اﺗﻮاﺳﮑﻦ ﺳﯿﮕﻨـﺎل و ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺘﺮ دارای ﻧﻮر روی ﺳﻠﮑﺘـﻮر و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ آوﯾﺨﺘﻪ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی CE، Rohs ،UL در ﺑﺎزارﻫﺎی اروﭘﺎ، اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻗـﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ. از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت، اﻓﺰون ﺑﺮ ﻧﻮآوری و ﮐﯿﻔﯿﺖ، اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ و ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ. 

در این وبلاگ به معرفی محصولات این کمپانی بزرگ می پردازیم. شما می توانید با انتخاب هر زیر بخش زیر به صورت سریع به صفحه مورد نظر منتقل می شوید. این نکته خالی از لطف نیست که گفته شود موجودی های این شرکت فقط محدود به این وبلاگ نمی باشد.

پس لطفا با ما تماس حاصل فرمایید و از پایین لیست قیمت HoldPeak را دانلود نمایید.

آرمان آراسته

مقایسه برندهای هیوکی hioki و هولدپیک هدلپیک holdpeak

مقایسه برندهای هیوکی hioki و هولدپیک هدلپیک holdpeak

 

  دانلود فایل مقایسه برند های هیوکی (Hioki) و هولدپیک (HoldPeak) و صرفه اقتصادی آن ها

 

 

1. مولتی متر یا اهم متر (Multimeter)

                 الف. تعریف مولتی متر/ اهم متر و نحوه انتخاب آنها 

                   ب.  انواع مولتی متر های شرکت هلدپیک Holdpeak 

    چگونه مولتی متر مورد نظر خود را انتخاب نماید؟؟؟ انتخاب مولتی متر؟؟؟؟چگونه مولتی متر مورد نظر خود را انتخاب نماییم؟؟؟؟؟  چگونه مولتی متر مورد نظر خود را انتخاب نماید؟؟؟ انتخاب مولتی متر

 

2. کلمپ متر یا آمپرمتر چنگکی یا همان آمپرمتر انبری (Clamp meter)

                   الف. کلمپ متر/ آمپر متر انبری چیست و اساس کار آن چگونه است؟

                  ب.  انواع کلمپ متر های شرکت هلدپیک Holdpeak 

    چگونه مولتی متر مورد نظر خود را انتخاب نماید؟؟؟ انتخاب مولتی متر؟؟؟؟چگونه آمپر متر مورد نظر خود را انتخاب نماییم؟؟؟؟؟  چگونه مولتی متر مورد نظر خود را انتخاب نماید؟؟؟ انتخاب مولتی متر 

 

3. میگر یا تستر عایقی (Megger)

                  الف.  ميگر/ تستر عايقی چیست و چه عملکردی دارد؟

                  ب.  انواع ميگر يا تستر عايقی های شرکت هلدپیک Holdpeak 

4. ارت تستر یا زمین سنج (Earth Tester)

                  الف.  ارت سنج/ زمین سنج چیست و لزوم استفاده از سیستم ارت چیست؟

                   ب.  انواع ارت تستر یا تستر زمین شرکت هلدپیک Holdpeak 

 5. لوکس متر یا نور سنج (Luman Meter /Lux Meter)

                  الف.  لوکس متر/ نور سنج چیست و چه محل هایی استفاده می شود؟

                   ب.  انواع لوکس متر یا نور سنج شرکت هلدپیک Holdpeak 

6. متر لیزری (Distance Meter)

                  الف.  متر لیزری چیست؟

                   ب.  انواع متر لیزری شرکت هلدپیک Holdpeak 

7. دورسنج یا تاکومتر (Tacho Meter)

                  الف.  دورسنج/ تاکو متر/ سرعت سنج چیست و کاربرد دور سنج یا تاکو متر در کجاست؟

                   ب.  انواع دور سنج یا تاکومترهای شرکت هلدپیک Holdpeak 

8. ترمومتر یا دماسنج (Thermo Meter)

                   الف.  ترمو متر/ جرارت سنج چیست و لزوم استفاده از ترمو متر چیست؟

                   ب.  انواع ترمو متر دیجیتال یا حرارت سنج پرتابل شرکت هلدپیک Holdpeak 

9. آنمومتر یا باد سنج (AnemoMeter)

                   الف.  فلومتر/آنمومتر/باد سنج/دبی سنج چیست و کاربرد آن در کجاست؟

                   ب. انواع باد سنج یا آنمومتر های شرکت HoldPeak

 

 کاتالوگ مولتی متر کاتالوگ آمپر متر کاتالوگ کلمپ متر کاتالوگ خزن سنج

شما همچنین می توانید از زیر کاتالوگ های کلی و دفترچه های فارسی و ترجمه شده ی ما را دانلود نمایید.

 

 1. دفترچه راهنمای فارسی مخصوص کل محصولات (حجم واقعی 9.82 مگابایت)

2. کاتالوگ انگلیسی مخصوص کل محصولات (حجم واقعی 13.5 مگابایت)

 

تمامی محصولات هلد پیک 3. تمامی محصولات جدید HoldPeak به صورت PDF (حجم واقعی 8.8 مگابایت)تمامی محصولات هلد پیک

 

4. تمامی محصولات با ویژگی های منحصر به فرد در یک نگاه (حجم واقعی 2.18 مگابایت)

5. تمامی محصولات با عکس در یک نگاه (شماره یک) (حجم واقعی 1.60 مگابایت)

6. تمامی محصولات با عکس در یک نگاه (شماره دو) (حجم واقعی 2.83 مگابایت)

 

و اما برای مشاهده AutoRun محصولات اندازه گیری و ابزار دقیق هلدپیک، بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

6. اتوران محصولات HoldPeak

 

این نکته نیز قابل ذکر می باشد که شرکت هولدپیک تنها کمپانی می باشد که محصولات خود را به مدت یک سال گارانتی می نماید.

یک سال گارانتی مولتی متر کلمپ هلد پیک هادپیک holdpeak

 

یک سال گارانتی مولتی متر کلمپ هلد پیک هادپیک holdpeakیک سال گارانتی مولتی متر کلمپ هلد پیک هادپیک holdpeak


همچنین شما می توانید برای دنبال کردن ما در کانال رسمی تلگرام ،ایستاگرام و آپارات رو لینک های زیر کلیک نمایید. 

                           

صفحه رسمی هولدپیک در تلگرامصفحه رسمی هولدپیک در ایستاگرامویدئو های آپاراتی هلد پیک holdpeak

 فیلم معرفی محصولات هولدپیک

 

آرمان آراسته   

 لطفا جهت دانلود لیست قیمت هولدپیک HoldPeak بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

خواهشمند است جهت گرفتن رمز لیست قیمت با ما تماس حاصل فرمایید.

      EndUser-Pricelist-complete ۲ arman arrasteh لیست قیمت هولدپیک        

 

نماینده انحصاری هولدپیک در ایران

holdpeak Poster - پوستر هولد پیک

 

نوشته شده در ساعت توسط : آرمان آراسته | دسته : | 94 بازدید
 • []


 • صفحه قبل 1 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  منزل مبله شیراز | نماینده میکروتیک | تشریفات عروسی | فرش کاشان | طراحی بنر | تور چابهار | کتراک | آپارتمان مبله | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد نفر | اجاره سوئیت در شیراز | فرش کاشان | مهاجرت به آلمان | آموزش زبان انگلیسی | دکتر نوروزیان | طراحی سایت | تحصیل در آلمان | محمد صفرزاده | خرید ساعت | ساخت وبلاگ | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات